Førstehjælpsuddannelse

Førstehjælpskursus basis, inkl. håndtering af hjertestop

Førstehjælp ved hjertestop omhandler bl.a. hjerte/lunge redning og brug af AED/hjertestarter.

Dette kan du efter gennemført kursus kan du:

Overordnede kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

 

Det centrale indhold på uddannelsen

  • Velkomst og præsentation
  • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold
  • samt praktiske orienteringspunkter
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • Bevidsthedstilstand
  • ABCmetoden
  • Stabilt sideleje/sideleje
  • Overlevelseskæden
  • Basal genoplivning
  • Brug af hjertestarter (AED)

 

Sådan gennemføres uddannelsen
Vi træner praksisnære senarier, med hovedvægten på træning af førstehjælpens 4 hovedpunkter

Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning afvikles på relevant omgivelser, og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

 

Særlige bemærkninger
Denne basisuddananelse, Førstehjælp ved hjertestop, kan bruges i forbindelse med erhvervelse af kørekort.

I så fald, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen indenfor de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

 

Samlet tidsanvendelse
Varighed: 4 timer (240 minutter)

 

DATO for holdworkshops:

Mandag den 27/8 – kl. 13.00 – 17.00

Onsdag den 26/9 – kl. 13.00 – 17.00

Mandag den 22/10 - kl. 13.00 – 17.00

Tirsdag den 27/11 - kl. 13.00 – 17.00

 

UNDERVISER

Saving Lives v./ Henrik Juul Jensen.

Henrik har en solid baggrund og mange års erfaring fra den danske ambulance- og redningstjeneste. I mere end 16 år har han arbejdet som ambulanceredder og er samtidig uddannet brandmand. Han er endvidere uddannet som førstehjælps-instruktør gennem Dansk Røde Kors og godkendt af Dansk Førstehjælps Råd. Endvidere er han uddannet sergent og har været udsendt med forsvaret i Irak som gruppefører for en sanitetsenhed.

Se mere om Saving Lives

 

LOKATION

Aalborg

MindstepHuset 

Fjordgade 8

9000 Aalborg

 

PRIS 

Pris MED Mindstep Care Partneraftale: GRATIS (Virksomhed SKAL oplyses) Se mere om Mindstep Care aftalen her. 

Pris UDEN Mindstep Care Partneraftale: 600 kr. plus moms

 

TILMELDING

Du kan tilmelde dig her