NLP Coach Practitioner Aarhus

NLP Coach Practitioner, Aarhus

Et studie i menneskelig adfærd og kommunikation med praktiske teknikker og værktøjer, som er let forståelige og enormt effektive.

NLP er helt kort et meget stærkt og effektivt kommunikationsværktøj, som giver dig mulighed for at udvikle dit eget potentiale og din evne til at lede dig selv og andre. Denne certificerede NLP uddannelse henvender sig til dig, som ønsker at videreudvikle dit talent og kompetencer indenfor kommunikation, psykologi og ledelse. Du skal vælge denne uddannelse, hvis du ønsker at skabe forandringer i dit privatliv, i karrieren, i din virksomhed og søger praktiske teknikker og let forståelige og effektive redskaber, som du kan bruge med det samme - og som giver værdi! NLP tager afsæt i, at vi tænker meget forskelligt, og handler om at udvikle dine evner til at forstå dig selv og andre mennesker. Du udvikler dine kompetencer - både personligt og professionelt, så du bliver bedre til at navigere i de valg, du står overfor - og få nye/flere indsigter og erkendelser. Og ikke mindst vil du opleve at få større rummelighed i samværet med andre.

Undervisningen er oplevelsesorienteret med stor vægt på øvelser og aktiv deltagelse. Der er teoretiske gennemgange, demonstrationer af teknikker, arbejde i mindre grupper samt plenum diskussioner. Du bliver blandt andet trænet i effektiv og virkningsfuld kommunikation, som fører til positive resultater. Du lærer at give konstruktiv feedback, og du lærer vigtigheden af at have respekt for andre og andres måde at tænke og kommunikere på. 

Som certificeret NLP Coach Practitioner kan du anvende NLP-værktøjerne i relation til:

  • Kolleger
  • Medarbejdere
  • Kunder
  • Forretningsforbindelser
  • Familie og venner
  • Alle, som vil ønsker at blive coachet til at ændre adfærd og optimere deres kommunikation

Kontakt os i dag og hør mere

Opbygning af NLP Practitioner uddannelsen

Modul 1: Grundprincipperne

NLP Basis (kan tages separat)

Her bliver du præsenteret for grundprincipperne indenfor NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) og får en grundig indføring i den effektive adfærdspsykologi, som siden 1970'erne har haft stor effekt på ændring af vaner og kommunikationsformer. Du lærer de vigtige NLP kommunikationsværktøjer at kende og bliver i stand til at skelne mellem indre og ydre kommunikation: Hvordan aflæses og afkodes vores indre verden, og hvordan kan den ses af omgivelserne?

Varighed: 2 dage.

 

Modul 2: Målsætning

NLP Udvidet

Her lærer du at opstille mål og om, hvad der skal til for at nå dem. Du lærer NLP målsætningsværktøjerne at kende, så du kan konkretisere dine mål og opfylde dem. Du lærer vigtigheden af at opstille motiverende og attraktive mål – det, der skal til, for at forandringskraften bliver tilstrækkelig. Du lærer også om betydningen af sprog og ordvalg for kommunikationen og den måde verden opleves på.

Varighed: 2 dage.

 

Modul 3: Sprog og formuleringer

NLP Udvidet

Her skal du arbejde med sprogets betydning for opfattesen af andre mennesker. Du lærer teknikker, som kan benyttes til at ændre andres indre begrænsende overbevisninger. Vi fokuserer på coachens rolle og de rammer, der skal til, for at personer omkring dig kan få adgang til løsninger, der fører til dem i mål med det, de ønsker.

Varighed: 3 dage.

 

Modul 4: Strategier for adfærdsændring

NLP Udvidet

Her fokuserer vi på vaner og uvaner, og de NLP-værktøjer og -værktøjer, der skal bruges til at ændre adfærd. Igennem øvelser med dine medkursister bliver du bevidst om vigtigheden af at tale med hinanden på samme niveau, og om hvordan du som coach fanger vigtige ord, du kan spørge ind til. Du kommer til at kende dine overbevisninger og ser nærmere på, om de er begrænsende for, hvordan du tænker om, føler for, fornemmer, lugter og smager verden omkring dig.

Varighed: 3 dage.

 

Modul 5: Certificering

NLP Udvidet

Certificeringen består af en skriftlig opgave og en praktisk session, hvor du er på som coach. Du bliver grundigt instrueret i, hvad certificeringen går ud på og hvilke redskaber, du skal anvende for at opnå din certificering som NLP Practitioner.

Varighed: 2 dage.

 

TILMELDING 

For mere information eller tilmelding kan du kontaktes os på telefon +45 9640 1111 eller email info@mindstep.dk.

 

DIN UNDERVISER

Søren Dige
Certificeret NLP Trainer, systemisk proceskonsulent, Master Coach og mbit Coach

 

NLP COACH PRACTITIONER

AARHUS 2019 - I

Modul 1:   Den 4. - 5. februar 

Modul 2:   Den 4. - 5. marts

Modul 3:   Den 1., 2. og 3. april

Modul 4:   Den 6., 7. og 8. maj 

Modul 5:   Den 3. - 4. juni (certificering)

(Certificeringen består af en skriftlig evaluering samt en praktisk coaching session)
 

AARHUS 2019 - II

Modul 1:   Den 3. og 4. oktober 

Modul 2:   Den 31. oktober og 1. november

Modul 3:   Den 27., 28. og 29. november

Modul 4:   Den 8., 9. og 10. januar 2020 

Modul 5:   Den 6. og 7. februar 2020 (certificering)

(Certificeringen består af en skriftlig evaluering samt en praktisk coaching session)

 

Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00.

 

LOKATION

Aarhus/Østjylland

Kendes ikke endnu men bliver i Østjylland.

 

INVESTERINGEN

Prisen for NLP Coach Practitioner er kr. 19.800.

(inkl. materiale og kaffe/te. - ekskl. moms)

Ratebetaling kan aftales.