NLP Coach Practitioner Aarhus

NLP Coach Practitioner, Aarhus

Et studie i menneskelig adfærd og kommunikation med praktiske teknikker og værktøjer, som er let forståelige og enormt effektive.

 

NLP Practitioner uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at skabe personlige og/eller professionelle forandringer – for eksempel reduktion af stress – og coache andre til at gøre det samme. På uddannelsen bliver du indført i NLP’ens verden og lærer at bruge de vigtigste NLP værktøjer og teknikker i praksis. Du bliver blandt andet trænet i effektiv og virkningsfuld kommunikation, som fører til positive resultater. Du lærer at spørge nysgerrigt ind til andre menneskers liv. Du lærer at give konstruktiv feedback, og du lærer vigtigheden af at have respekt for andre og andres måde at tænke og kommunikere på.

Gennem uddannelsen bliver NLP’ens værktøjer så at sige ”masseret” ind igennem 5 moduler, så de sidder på rygraden – klar til brug i praksis. Uddannelsen består af to dele, NLP Basis og NLP Udvidet, som varer i alt 12 dage inkl. certificeringen. NLP Basis udgør to dage, og du kan tage denne del af uddannelsen separat uden at gennemføre resten.

 

Kontakt os i dag og hør mere

 

Som certificeret NLP Coach Practitioner kan du anvende NLP-værktøjerne i relation til:

  • Familiemedlemmer
  • Kolleger
  • Medarbejdere
  • Kunder
  • Forretningsforbindelser
  • Alle, som vil ønsker at blive coachet til at ændre adfærd og optimere deres kommunikation

 

Opbygning af NLP Practitioner uddannelsen

 

Grundprincipperne

Her bliver du præsenteret for grundprincipperne indenfor NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) og får en grundig indføring i den effektive adfærdspsykologi, som siden 1970'erne har haft stor effekt på ændring af vaner og kommunikationsformer. Du lærer de vigtige NLP kommunikationsværktøjer at kende og bliver i stand til at skelne mellem indre og ydre kommunikation: Hvordan aflæses og afkodes vores indre verden, og hvordan kan den ses af omgivelserne? 

 

Målsætning

Her lærer du at opstille mål og om, hvad der skal til for at nå dem. Du lærer NLP målsætningsværktøjerne at kende, så du kan konkretisere dine mål og opfylde dem. Du lærer vigtigheden af at opstille motiverende og attraktive mål – det, der skal til, for at forandringskraften bliver tilstrækkelig. Du lærer også om betydningen af sprog og ordvalg for kommunikationen og den måde verden opleves på. 

 

Sprog og formuleringer

Her skal du arbejde med sprogets betydning for opfattesen af andre mennesker. Du lærer teknikker, som kan benyttes til at ændre andres indre begrænsende overbevisninger. Vi fokuserer på coachens rolle og de rammer, der skal til, for at personer omkring dig kan få adgang til løsninger, der fører til dem i mål med det, de ønsker. 

 

Strategier for adfærdsændring

Her fokuserer vi på vaner og uvaner, og de NLP-værktøjer og -værktøjer, der skal bruges til at ændre adfærd. Igennem øvelser med dine medkursister bliver du bevidst om vigtigheden af at tale med hinanden på samme niveau, og om hvordan du som coach fanger vigtige ord, du kan spørge ind til. Du kommer til at kende dine overbevisninger og ser nærmere på, om de er begrænsende for, hvordan du tænker om, føler for, fornemmer, lugter og smager verden omkring dig.

 

Certificering

Certificeringen består af en skriftlig opgave og en praktisk session, hvor du er på som coach. Du bliver grundigt instrueret i, hvad certificeringen går ud på og hvilke redskaber, du skal anvende for at opnå din certificering som NLP Practitioner.

 

TILMELDING 

For mere information eller tilmelding kan du kontaktes os på telefon +45 9640 1111 eller email info@mindstep.dk.

 

DIN UNDERVISER

Søren Dige
Certificeret NLP Trainer, systemisk proceskonsulent, Master Coach og mbit Coach

 

NLP COACH PRACTITIONER

AARHUS 2020 - I 

Modul 1:   Den 6. - 7. februar 

Modul 2:   Den 5. - 6. marts

Modul 3:   Den 2. - 3. april

Modul 4:   Den 30. april og 1. maj

Modul 5:   Den 28. - 29. maj

Modul 6:   Den 18. - 19. juni (certificering)

(Certificeringen består af en skriftlig evaluering samt en praktisk coaching session)
 

AARHUS 2020 - II 

Modul 1:   Den 24. - 25. september 

Modul 2:   Den 22. - 23. oktober

Modul 3:   Den 19. - 20. november

Modul 4:   Den 17. - 18. december

Modul 5:   Den 21. - 22. januar

Modul 6:   Den 18. - 19. februar (certificering)

(Certificeringen består af en skriftlig evaluering samt en praktisk coaching session)

 

Alle dage fra kl. 09.00 - 16.00

 

LOKATION

Aarhus/Østjylland

Kendes ikke endnu men bliver i Østjylland.

 

INVESTERINGEN

Prisen for NLP Coach Practitioner er kr. 19.800.

(inkl. materiale og kaffe/te. - ekskl. moms)

Ratebetaling kan aftales.