Om Søren Dige

Søren Dige er indehaver af Mindstep. Han har beskæftiget sig med stress, NLP, menneskelig adfærdsændring og kommunikation siden 2001 og har en dyb indsigt i teorien og den praktiske brug af teknikkerne. I forlængelse af det har Søren en stor interesse for neurovidenskab og de resultater, som kan opnås ved træning af hjernen.

Søren Dige arbejder i øjenhøjde og gør en stor dyd ud af IKKE at besværliggøre tingene. Han er hurtig til at sætte sig ind i de situationer, han bliver præsenteret for, og til at danne billeder og metaforer, som han gerne bruger aktivt i samtale og undervisning. Det altoverskyggende mål med hans virke er at hjælpe mennesker med at trives og skabe holdbar og dybtgående udvikling.